• Pełna ochrona danych osobowych

Pełna ochrona danych osobowych


Gwarantujemy pełną ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ograniczamy zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane adresowe i telefoniczne. Dane osobowe naszych Klientów nie są nigdy przekazywane innym podmiotom dla celów marketingowych.